Se vad som är på gång i våra projekt just nu!

Öckerö Fastighets AB genomför varje år ett antal projekt av olika storlek. Det kan vara allt från att bygga en ny skola till ombyggnation av ett klassrum. Uppdragsgivaren är främst Öckerö kommun, när det gäller lokaler. Vi driver dessutom olika bostadsprojekt i egen regi, med hjälp av upphandlade entreprenörer. Vi leder själva alla våra projekt med egna kunniga projektledare. Genom detta har vi kontroll över processen när det gäller ekonomi så väl som kvalitet. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Följ projekten här:

Skatteverket och Öckerö Fastighets AB samarbetar

Hädanefter kommer Öckerö Fastighets AB att begära in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina entreprenörer. Det gäller både inför en ny upphandling och löpande under avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden.

Öckerö Fastighets AB förväntar sig att även du som entreprenör begär in uppgifter om skattestatus för de företag du i din tur anlitar.

Senast uppdaterad:

 Genomförda projekt

familjecentralen puff