Gränsdragningslista, Öckerö kommun

Gränsdragningslistan är en del av hyresavtalet med Öckerö kommun. Här kan ni se vilken part som ansvarar för olika åtaganden när det gäller drift, underhåll, reparationer, skötsel och utbyten. Denna gränsdragningslista gäller endast de lokaler som hyrs av Öckerö kommun. Undantagna lokaler är bland andra Räddningstjänsten, Ishallen, Prästängen och Skateparken.

Väldigt förenklat ansvarar verksamheten för alla lösa föremål medan fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll av fasta delar i lokalerna. Byte av ljuskällor är ett exempel som åligger verksamheten. Här nedan kan du ladda ner vår gränsdragningslista, i sin helhet eller en förenklad version med de vanligaste punkterna.

Förenklad gränsdragningslista – vem ansvarar för vad? Pdf, 315 kB.

Gränsdragningslista – hela Pdf, 6 MB.

Senast uppdaterad:

Läs vår förenklade gränsdragningslista

Läs den kompletta gränsdragningslistan