Vi är Öckerö kommuns fastighetsbolag

Som helägt kommunalt fastighetsbolag är vårt uppdrag att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av boendemiljön på Öckeröarna, med en ökning av ett hundratal nya invånare varje år.


Tre affärsområden

Vi bedriver vår verksamhet inom tre affärsområden: bostäder, lokaler och stadsnät. Vi äger och förvaltar ca 470 lägenheter med en total boyta på ca 31 000 kvm. Dessutom äger och förvaltar vi merparten av kommunens verksamhetslokaler och diverse kommersiella lokaler. Total lokalyta är ungefär 58 000 kvm. Stadsnätet med fiber bedrivs inom affärsområdet Öckerö Nät och senast år 2020 ska alla kommunens medborgare kunna ansluta sig till fibernätet.

 

Koncernen Öckerö Fastigheter

Sedan 2014 bedrivs verksamheten i en koncern. Anledningen till detta var att vi ville renodla bolagen med ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett exploaterings- och fastighetsutvecklingsbolag. De fyra bolagen som verksamheten bedrivs inom heter Öckerö Fastighets AB (som också är koncernmoderbolag), Öckerö Fastighetsservice AB, Öckerö Bostads AB och Öckerö Fastighetsutveckling AB. Sedan 2017 bedrivs dock verksamheten under ett gemensamt namn: Öckerö Fastigheter.


Bolagets vision 

Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur. 


Styrdokument för nedladdning

Bolagsordning Öckerö Fastighets AB Pdf, 187 kB.

Bolagsordning Öckerö Bostads AB Pdf, 187 kB.

Bolagsordning Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 158 kB.

Bolagsordning Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 191 kB.


Ägardirektiv Öckerö kommuns bolag Pdf, 498 kB.

 

Senast uppdaterad:

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Äldre årsredov.