Historik

Sedan 2014 är vi en koncern där det juridiska namnet på moderbolaget är Öckerö Fastighets AB. Sedan 2017 bedriver vi dock all vår verksamhet under samlingsnamnet Öckerö Fastigheter. Nedan följer en tidlinje över bolagets historia.

1962

Öckerö bostadsstiftelse bildas1982

Öckerö bostadsstiftelses första bostäder färdigställs1984

Öckerö bostadsstiftelse antar nya stadgar

1989-1991

FÖRAB uppför bostäder och servicecentral på Hedens by och på Björkö i bolagen FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Björkö AB. I FÖRAB Hedens by AB ingår också fastigheten Börsvikshuset.1993

Öckerö kommunala förvaltnings AB (som ägs av Öckerö kommun) förvärvar aktierna i FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Björkö AB.

1995

Öckerö Bostads AB bildas genom ett förvärv av aktierna i ett lagerbolag1997

Öckerö kommunala förvaltnings AB och Öckerö bostadsstiftelse fusioneras in i Öckerö Bostads AB1997

Öckerö bostadsstiftelse permuteras

2004

Öckerö Bostads AB förvärar kommunala lokaler av Öckerö kommun2014

En koncernbildning genomförs där de flesta lokaler finns i moderbolaget Öckerö Fastighets AB och de flesta bostäder finns i dotterbolaget Öckerö Bostads AB2017

Verksamheten börjar bedrivas under namnet Öckerö Fastigheter med en ny grafisk profil och ny logotyp.


Årsredovisningar och delårsbokslut

Nedan finns de officiella årsredovisningarna för nedladdning. Detta avser de årsredovisningar som registrerats hos bolagsverket. För vissa år har det tagits fram populärversioner av årsredovisningar.

Koncernen Öckerö Fastigheter

Delårsrapport 2023 Öckerö Fastighets AB Pdf, 160 kB.

Årsredovisning 2022 Öckerö Fastighets AB Pdf, 14 MB.

Årsredovisning 2022 Öckerö Bostads AB Pdf, 5 MB.

Årsredovisning 2022 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 4 MB.

Årsredovisning 2022 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 3 MB.

Delårsrapport 2022 Öckerö Fastighets AB Pdf, 154 kB.

Årsredovisning 2021 Öckerö Fastighets AB Pdf, 14 MB.

Årsredovisning 2021 Öckerö Bostads AB Pdf, 5 MB.

Årsredovisning 2021 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 4 MB.

Årsredovisning 2021 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 3 MB.

Delårsrapport 2021 Öckerö Fastighets AB Pdf, 151 kB.

Årsredovisning 2020 Öckerö Fastighets AB Pdf, 4 MB.

Årsredovisning 2020 Öckerö Bostads AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2020 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2020 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 1 MB.

Delårsrapport 2020 Öckerö Fastighets AB Pdf, 272 kB.

Årsredovisning 2019 Öckerö Fastighets AB Pdf, 14 MB.

Årsredovisning 2019 Öckerö Bostads AB Pdf, 6 MB.

Årsredovisning 2019 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 6 MB.

Årsredovisning 2019 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2019 Öckerö Fastighets AB Pdf, 271 kB.

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighets AB Pdf, 17 MB.

Årsredovisning 2018 Öckerö Bostads AB Pdf, 7 MB.

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 6 MB.

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2018 Öckerö Fastighets AB Pdf, 203 kB.

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighets AB Pdf, 5 MB.

Årsredovisning 2017 Öckerö Bostads AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 7 MB.

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 2 MB.

Delårsrapport 2017 Öckerö Fastighets AB Pdf, 476 kB.

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighets AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2016 Öckerö Bostads AB Pdf, 3 MB.

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 3 MB.

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 2 MB.

Delårsrapport 2016 Öckerö Fastighets AB Pdf, 188 kB.

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighets AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2015 Öckerö Bostads AB Pdf, 5 MB.

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 5 MB.

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 2 MB.

Delårsrapport 2015 Öckerö Fastighets AB Pdf, 213 kB.

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighets AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2014 Öckerö Bostads AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighetsutveckling AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighetsservice AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2014 KB Öckerö Sörgård 2:446 Pdf, 45 kB.

Delårsrapport 2014 Öckerö Fastighets AB Pdf, 208 kB.


Öckerö Bostads AB inkl dotterbolag (med kommunala lokaler)

Årsredovisning 2013 Öckerö Fastighets AB (Öckerö Bostads AB) Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2013 Öckerö Fastighetsutveckling AB (Öckerö Fastighets AB) Pdf, 468 kB.

Årsredovisning 2013 KB Öckerö Sörgård 2:446 Pdf, 1 MB.

Delårsrapport 2013 Öckerö Bostads AB Pdf, 57 kB.

Årsredovisning 2012 Öckerö Bostads AB Pdf, 975 kB.

Årsredovisning 2012 Öckerö Fastighets AB Pdf, 346 kB.

Årsredovisning 2011 Öckerö Bostads AB Pdf, 4 MB.

Årsredovisning 2010 Öckerö Bostads AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2009 Öckerö Bostads AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2008 Öckerö Bostads AB Pdf, 376 kB.

Årsredovisning 2007 Öckerö Bostads AB Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2006 Öckerö Bostads AB Pdf, 326 kB.

Årsredovisning 2005 Öckerö Bostads AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2004 Öckerö Bostads AB Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2003 Öckerö Bostads AB Pdf, 315 kB.

Årsredovisning 2002 Öckerö Bostads AB Pdf, 322 kB.

Årsredovisning 2001 Öckerö Bostads AB Pdf, 326 kB.

Årsredovisning 2000 Öckerö Bostads AB Pdf, 337 kB.

Årsredovisning 1999 Öckerö Bostads AB Pdf, 314 kB.

Årsredovisning 1998 Öckerö Bostads AB Pdf, 275 kB.

Årsredovisning 1997 Öckerö Bostads AB Pdf, 273 kB.


Öckerö bostadsstiftelse

Årsredovisning 1994 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 835 kB.

Årsredovisning 1993 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 1992 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 1991 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 958 kB.

Årsredovisning 1990 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 1989 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 1988 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 924 kB.

Årsredovisning 1987 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 3 MB.

Årsredovisning 1986 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 1985 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 1984 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 1983 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 1982 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 1981 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 461 kB.

Årsredovisning 1980 Öckerö bostadsstiftelse Pdf, 489 kB.

Senast uppdaterad:

Logotyper

Nedan presenteras bolagens historik avsende logotyper

Förstora bilden

Bostadsstiftelsens logotyp, -1996

Förstora bilden

Öckerö Bostads ABs logotyp, 1997-2013

Förstora bilden

Profil som användes från koncernbildningen tills den nya loggan antogs, 2014-2016

Förstora bilden

Öckerö Fastigheters logotyp, från 2017

Förstora bilden

Öckerö Näts logotyp