Historik

Sedan 2014 är vi en koncern där det juridiska namnet på moderbolaget är Öckerö Fastighets AB. Sedan 2017 bedriver vi dock all vår verksamhet under samlingsnamnet Öckerö Fastigheter. Nedan följer en tidlinje över bolagets historia.

1962

Öckerö bostadsstiftelse bildas1982

Öckerö bostadsstiftelses första bostäder färdigställs1984

Öckerö bostadsstiftelse antar nya stadgar

1989-1991

FÖRAB uppför bostäder och servicecentral på Hedens by och på Björkö i bolagen FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Björkö AB. I FÖRAB Hedens by AB ingår också fastigheten Börsvikshuset.1993

Öckerö kommunala förvaltnings AB (som ägs av Öckerö kommun) förvärvar aktierna i FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Björkö AB.

1995

Öckerö Bostads AB bildas genom ett förvärv av aktierna i ett lagerbolag1997

Öckerö kommunala förvaltnings AB och Öckerö bostadsstiftelse fusioneras in i Öckerö Bostads AB1997

Öckerö bostadsstiftelse permuteras

2004

Öckerö Bostads AB förvärar kommunala lokaler av Öckerö kommun2014

En koncernbildning genomförs där de flesta lokaler finns i moderbolaget Öckerö Fastighets AB och de flesta bostäder finns i dotterbolaget Öckerö Bostads AB2017

Verksamheten börjar bedrivas under namnet Öckerö Fastigheter med en ny grafisk profil och ny logotyp.


Senast uppdaterad:

Logotyper

Nedan presenteras bolagens historik avsende logotyper

Förstora bilden

Bostadsstiftelsens logotyp, -1996

Förstora bilden

Öckerö Bostads ABs logotyp, 1997-2013

Förstora bilden

Profil som användes från koncernbildningen tills den nya loggan antogs, 2014-2016

Förstora bilden

Öckerö Fastigheters logotyp, från 2017

Förstora bilden

Öckerö Näts logotyp