Råd & Regler

Råd & Regler

Öckerö Fastigheter äger idag 438 lägenheter. De är belägna på sju av våra tio öar. Här följer information om ditt boende och vart du kan vända dig när fel uppstår.

DIN LÄGENHET

Reparation och underhåll i lägenheten

Öckerö Fastigheter ansvarar för att reparera och underhålla din lägenhet, men du får om du vill själv måla och tapetsera under förutsättning att arbetet utförs fackmannamässigt och att inga extrema färger eller tapeter används. Du kan annars bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar. Större ingrepp som till exempel att sätta upp eller flytta en vägg är inte tillåtet om hyresvärden inte gett sitt godkännande. Kontakta oss innan du påbörjar förändringen om du är osäker på vad som gäller. 

Skador i lägenheten

Som hyresgäst är du skyldig att ersätta de skador som uppkommer genom vårdslöshet (oaktsamhet), försummelse eller avsikt. Som hyresgäst ansvarar du också för skador som orsakas av andra personer som uppehåller sig i lägenheten, till exempel gäster eller personer som utför arbete i lägenheten för din räkning.


Rökning

Vi har inget rökförbud i våra lägenheter, men vi vill upplysa om att du kan bli skyldig att ersätta kostnader för att åtgärda rökskador i lägenheten vid utflyttning. Detsamma gäller om det finns annan typ av slitage i lägenheten som inte kan anses vara normalt och som minskar lägenhetens så kallade bruksvärde.


Persienner

Persienner tillhör inte lägenheten och Öckerö Fastigheter ansvarar inte för reparation av dessa. Eventuellt överlämnande/köp av tidigare hyresgästs persienner regleras mellan hyresgästerna.


El

Det enda du måste göra själv i din bostad när det gäller el är att byta säkringar, glödlampor och lysrör. Elinstallation och lagning av elektrisk utrustning skall du överlåta åt en fackman. Kontakta Öckerö Fastigheter om strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver åtgärdas.


Hushållsmaskiner

Installationer av disk- och tvättmaskiner, torkskåp och andra hushållsmaskiner måste göras fackmannamässigt. Alla fasta elinstallationer skall utföras av behörig elektriker. OBS! Kontakt med Öckerö Fastigheter skall alltid ske innan du installerar något.

Paraboler/Markiser/Altaner

Det är inte tillåtet att utan Öckerö Fastigheters tillstånd bygga altan eller göra ingrepp i byggnadens fasad genom att till exempel sätta upp markis, vindskydd, parabolantenn eller utföra andra liknande åtgärder. 
 

Hur fungerar ventilationen?

I en lägenhet måste det komma in lika mycket luft som det går ut genom ventilationen. Det finns flera don i lägenheten för att luften skall kunna komma in. Om man stänger något av dessa får inte lägenheten tillräckligt med luft och då börjar den ta luft från andra ställen - så kallat ”drag”. Får den för lite luft fungerar inte ventilationen. Om filter och don är öppna, rena och fina fungerar systemet bra.


Vatten och avlopp

Vattenläckage i Din lägenhet kan innebära stora påfrestningar, eftersom den här typen av skador ofta tar lång tid att åtgärda och är mycket kostsamma. Var därför extra försiktig. Om vattenkranen börjar droppa eller toaletten rinner skall du anmäla felet till oss. Har du fått stopp i handfatet/vasken skall du först ta reda på var det är stopp. Är det stopp i vattenlåset är det din uppgift att rensa det. Är det stopp längre ner i golv/vägg kontaktar du oss.

Ogräs

Vid ogräsbekämpning använder ÖFAB´s egen personal ogräsättika. Vill man som hyresgäst bekämpa ogräs på sin uteplats eller dyligt så är det endast ogräsättika som får användas. Medlet ska vattnas på för att förhindra att det sprids med vinden.


Fukt och mögel

Var vaksam mot fukt och mögel. Meddela oss om bad- eller duschrummet verkar onormalt fuktigt och börjar lukta illa. Likaså om det ser ut som om golv och väggar inte håller tätt eller blivit missfärgade. Det är viktigt att uppsättning av hyllor, krokar eller liknande utförs fackmannamässigt i våtutrymmen. 


Ohyra

Får du ohyra i din lägenhet, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.


Hemförsäkring

Enligt det hyresavtal du har tecknat så kräver vi som hyresvärd att du har en hemförsäkring.


Din hyra

Från och med den 1 juli 2012 hjälper Intrum Justitia Öckerö Fastigheter att bevaka försent inbetalda hyror. Där betalning inte skett inom avtalad tid skickar Intrum Justitia ett inkassokrav. Därefter debiteras dröjsmålsränta tills dess betalnings sker.
Påminnelse på saknad hyresbetalning kommer inte att sändas ut av Öckerö Fastigheter.
För den som betalar hyran via autogiro är det viktigt att se till att pengar finns tillgängliga på bankkontot det datum pengarna skall dras.
För den som betalar via OCR bankgiro är det viktigt att kontrollera att det är rätt månads hyresavi man betalar.


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Gemensamma utrymmen

Markytor som omger huset tillhör ofta fastigheten. Lekredskap och annan utrustning, växter och grönt är till för boendets gemenskap och trivsel. Gården är områdets ansikte utåt. Är den välskött ger den ett trivsamt intryck. Det gäller även trappor och andra allmänna utrymmen. Blockera inte entréer med cyklar, kälkar och andra föremål. Det är till hinder för både dig och andra hyresgäster. Det försvårar även för fastighetsskötaren och kan hindra räddningstjänst och ambulanspersonal om olyckan är framme.

Tvättstugan

Där det finns en gemensam tvättstuga är det viktigt att du följer de regler som gäller, genom att till exempel boka och passa tider samt att du lämnar tvättstugan i städat skick. 

Sophantering

Matavfall sorteras i bruna kärl, och restavfall i gröna kärl. Kartonger, glas, plast, metall liksom tidningar, broschyrer och batterier återvinner du på kommunens återvinningsstationer. Även farligt avfall som färg, limrester, spillolja, lösningsmedel, elektroniska apparater, glödlampor med mera lämnas på återvinningsstationer i kommunen. För öppettider se: www.ockero.se


Mopeder och bilar

Kör inte in i bostadsområdets gångar med moped eller bil, då barn kan leka där. Parkering är tillåten endast på anvisad parkeringsplats. I och urlastning är dock tillåtet. Mopeder/motorfordon får ej förvaras i gemensamma cykelförråd.


Besöksparkering

Besöksparkeringen är endast till för besökande.


Biltvätt

Biltvätt är inte tillåtet i våra områden. För att tvätta bilen kräver Miljö- och hälsoskyddskontoret speciella brunnar, s.k. oljeavskiljare. Sådana brunnar finns på bensinstationer med tvättmöjligheter och vi hänvisar till dem.


Studsmattor, pooler mm

Öckerö Fastigheter har beslutat att inte tillåta egna studsmattor, gungställningar och pooler i våra områden. Orsaken är det skadeståndsansvar en fastighetsägare har vid eventuella olyckor som sker vid sådana anordningar.


Grillning

Kol- och gasolgrillning är av brandtekniska skäl inte tillåten på balkong. Kolgrillar man utomhus, skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os.

ÖVRIGT


Utelåst

Om du blir utelåst kan du ringa oss för att få hjälp med att öppna. Vi kommer att debitera dig en avgift om 300kr + moms kl.08:00 – 16:00, 500 kr + moms efter kl.16:00.

Husdjur

Hundar skall vara kopplade. Plocka också alltid upp efter din hund. Katter skall vara under uppsikt. Kaninburar är inte tillåtet i våra bostadsområden.

Mata inte fåglar!

Det kan locka till sig råttor och möss.

Visa hänsyn!

Bor man i flerbostadshus får man tåla vissa normala och allmänna ljud från grannar som rör sig i lägenheterna intill. Även gråt/skrik och lek från småbarn samt ljud från husdjur räknas till normala ljud i rimlig mängd. Efter kl 22.00 bör ljud från TV-apparater, musikanläggningar med mera dämpas och efter kl. 23.00 skall det vara så tyst att dina grannar inte känner sig störda.
Ska du ha en fest så är det en bra idé att tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation blir mycket mindre om man från början är förberedd på att det blir en högre ljudnivå tillfälligt.
 

Andrahandsuthyrning

Om du har s.k. beaktansvärda skäl, kan du hyra ut din lägenhet i andra hand upp till ett år. Du behöver dock ansöka om tillstånd hos Öckerö Fastigheter, annars riskerar du att göra dig skyldig till otillåten andrahandsuthyrning och kan förlora ditt eget kontrakt. Observera att det alltid är du som har ansvaret för att hyran betalas i tid, skötseln av lägenheten, samt och att inga störningar förekommer. 

Byte av lägenhet

Byte av din lägenhet med en annan hyresgäst kan genomföras om du har goda skäl och hyresvärdarna ger sitt godkännande. Kontakta Öckerö Fastigheter för ansökningsblankett. 

Optiskt fibernät

I alla våra lägenheter finns ett fiberuttag installerat till Öckerö stadsnät. Här kan du själv välja vilka tjänster du vill köpa via www.bredbandswebben.se. I hyran för lägenheten ingår inga tjänster, utan du väljer själv det som passar dig i utbudet.

Senast uppdaterad: