Tillgänglighet för ockerofast.se

Öckerö Fastigheter AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ockerofast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ockerofast.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns bilder som saknar beskrivning, men de tillför ingen information eller är arkiverade.

Det saknas genväg till huvudinnehållet.

För dig som navigerar med tangentbord i mindre skärm är ordningen inte alltid samma som den visuella ordningen.

I mindre skärmar kan du ibland behöva scrolla i sidled för att se allt innehåll.

Sidfoten kan vara svår att läsa då färger har för låga kontraster.

Pdf-dokument är delvis tillgängliga.

Vi har under 2020 åtgärdat de största tillgänglighetsproblemen och vår ambition är att vara helt tillgängliga vid nästa större förändring av webbplatsen.

 

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av ockerofast.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 juli 2020.

Senast uppdaterad: