Styrprinciper

Bolagets ägare är Öckerö kommun och företräds av kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar om bolagsordning, bolagspolicy, ägardirektiv och andra styrdokument och uppdrag. Bolagsordning och ägardirektiv fastställs på bolagsstämma.

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och beslutas på bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för att genomföra de direktiv som ägaren lämnar och att i övrigt följa lagar och regler som finns för bolagets verksamhet. Styrelsens övergripande strategier redovisas i Verksamhets- och affärsplanen.

Bolagets löpande förvaltning leds av den verkställande direktören och dennes ledningsgrupp.

Förstora bilden

Senast uppdaterad:

Ägardirektiv för Öckerö kommuns helägda aktiebolag

Klicka på bilden för att öppna dokumentet

Verksamhets- och affärsplan

Klicka på bilden för att öppna dokumentet