Rutin för snö och halkbekämpning

Vid stora mängder snö sätter vi in extra personal för att klara snöröjningen fortast möjligt. Vi har en prioriteringsordning när det gäller snöröjning:

Prioritering.

  1. Solhöjdens servicehus, Öckerö vårdcentral, Hönö vårdcentral och Kommunhuset.
  2. Skolor, förskolor.
  3. Övriga områden.

Övrigt

Alla hyresgäster ansvarar själva för att hålla rent framför egna trappen!

Senast uppdaterad: