Rutin för snö och halkbekämpning

Vid stora mängder snö sätter vi in extra personal för att klara snöröjningen fortast möjligt. Vi har en prioriteringsordning när det gäller snöröjning:

Prioritering.

  1. Öckerö vårdcentral och Hönö vårdcentral.
  2. Solhöjdens servicehus samt pensionärslägenheter.
  3. Skolor, förskolor, Kommunhuset, Börshuset och Börsvikshuset.
  4. Övriga områden.

Övrigt

Alla hyresgäster ansvarar själva för att hålla rent framför egna trappen!

Senast uppdaterad: