Upphandlingar

Ramavtalsupphandling pågår

För närvarande pågår ramavtalsupphandling av nedanstående fackområden. Sista datum för inlämning av anbud är 2024-01-31. Anbud lämnas och eventuella frågor ställs i TendSign.

Länk till TendSign

Följande fackområden upphandlas:

  • Bygg
  • El
  • Golv
  • Mark
  • Måleri
  • Rör
  • Ventilation

Skatteverket och Öckerö Fastigheter samarbetar

Öckerö Fastighets AB begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina entreprenörer. Det gäller både inför en ny upphandling och löpande under avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt och arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna.

Öckerö Fastighets AB förväntar sig att även du som entreprenör begär in uppgifter om skattestatus för de företag du i din tur anlitar.

Senast uppdaterad: