Öckerö Bostadsbolag AB

Historik

Sedan 2014 är vi en koncern där det juridiska namnet på moderbolaget är Öckerö Fastighets AB. Sedan 2017 bedriver vi dock all vår verksamhet under samlingsnamnet Öckerö Fastigheter. Nedan följer en tidlinje över bolagets historia.

1962

Öckerö bostadsstiftelse bildas1982

Öckerö bostadsstiftelses första bostäder färdigställs1984

Öckerö bostadsstiftelse antar nya stadgar

1989-1991

FÖRAB uppför bostäder och servicecentral på Hedens by och på Björkö i bolagen FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Bjökö AB. I FÖRAB Hedens by AB ingår också fastigheten Börsvikshuset.1993

Öckerö kommunala förvaltnings AB (som ägs av Öckerö kommun) förvärvar aktierna i FÖRAB Hedens by AB och FÖRAB Bohus-Björkö AB.

1995

Öckerö Bostads AB bildas genom ett förvärv av aktierna i ett lagerbolag1997

Öckerö kommunala förvaltnings AB och Öckerö bostadsstiftelse fusioner in i Öckerö Bostads B1997

Öckerö bostadsstiftelse permuteras


 2004

Öckerö Bostads AB förvärar kommunala lokaler av Öckerö kommun2014

En koncernbildning genomförs där de flesta lokaler finns i moderbolaget Öckerö Fastighets AB och de flesta bostäder finns i dotterbolaget Öckerö Bostads AB2017

Verksamheten börjar bedrivas under namnet Öckerö Fastigheter med en ny grafisk profil och ny logotyp.

 

Årsredovisningar och delårsbokslut

Nedan finns de officiella årsredovisningarna för nedladdning. Detta avser de årsredovisningar som registrerats hos bolagsverket. För vissa år har populärversioner tagits fram vilka finns att hitta här (Länk).

Koncernen Öckerö Fastigheter

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2018 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Årsredovisning 2018 Öckerö Fastighetsservice ABPDF

Delårsrapport 2018 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2017 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Årsredovisning 2017 Öckerö Fastighetsservice ABPDF

Delårsrapport 2017 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2016 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Årsredovisning 2016 Öckerö Fastighetsservice ABPDF

Delårsrapport 2016 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2015 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Årsredovisning 2015 Öckerö Fastighetsservice ABPDF

Delårsrapport 2015 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2014 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighetsservice ABPDF

Årsredovisning 2014 KB Öckerö Sörgård 2:446PDF

Delårsrapport 2014 Öckerö Fastighets ABPDF


Öckerö Bostads AB inkl dotterbolag (med kommunala lokaler)

Årsredovisning 2013 Öckerö Fastighets AB (Öckerö Bostads AB)

Årsredovisning 2013 Öckerö Fastighetsutveckling AB (Öckerö Fastighets AB)PDF

Årsredovisning 2013 KB Öckerö Sörgård 2:446PDF

Delårsrapport 2013 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2012 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2012 Öckerö Fastighets ABPDF

Årsredovisning 2011 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2010 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2009 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2008 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2007 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2006 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2005 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2004 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2003 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2002 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2001 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 2000 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 1999 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 1998 Öckerö Bostads ABPDF

Årsredovisning 1997 Öckerö Bostads ABPDF


Öckerö bostadsstiftelse

Årsredovisning 1994 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1993 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1992 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1991 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1990 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1989 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1988 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1987 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1986 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1985 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1984 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1983 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1982 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1981 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Årsredovisning 1980 Öckerö bostadsstiftelsePDF

Senast uppdaterad: 2019-04-16 13.22

Logotyper

Nedan presenteras bolagens historik avsende logotyper

Bostadsstiftelsens logotyp, -1996

Öckerö Bostads ABs logotyp, 1997-2013

Profil som användes från koncernbildningen tills den nya loggan antogs, 2014-2016

Öckerö Fastigheters logotyp, från 2017

Öckerö Näts logotyp

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram