Öckerö Bostadsbolag AB

Lokaler för olika ändamål

Öckerö Bostads AB äger och förvaltar en sammanlagd bruksyta om nära 60 000 m2. Våra lokaler innefattar allt från skolor och gruppboenden till komersiella lokaler. Våra hyresgäster ska uppleva vår service som professionell, tydlig och engagerad. För att kunna hålla fast vid vår ambition att hela tiden bli bättre, uppskattar vi en nära kontakt med våra hyresgäster och en bra dialog. Kontakta oss gärna!


Vem gör vad?
Titta i gränsdragningslistan! Gränsdragningslistan är en del av hyresavtalet. Här kan ni se vilken part som ansvarar för olika åtaganden när det gäller drift, underhåll, reparationer, skötsel och utbyten. Gränsdragningslistan finns också i förenklad form att ladda ner här.


Beställning av extra tjänster och material?
Har verksamheten behov av extra tjänster eller material utöver det som ingår i hyresavtalet enligt gränsdragningslistan ovan ska detta beställas via blankett (ladda ner här). Du kan ladda ner, fylla i blanketten och maila den direkt till morgan.islander@ockero.se. Mail från behörig beställare räcker som signatur.
Alla beställningar som inte ligger inom gränsdragningslistan faktureras separat.

Senast uppdaterad: 2019-12-04 15.22

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram