Öckerö Bostadsbolag AB


Ingvar Svensson, ordförande

Annika Westh, ordförande


Gunnar Alexandersson, vice ordförande

Gunnar Alexandersson, 1:e vice ordförande


Jan-Åke Simonsson, ledamot

Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande


Arne Lernhag, ledamot

Arne Lernhag, ledamot


Maria Brauer, ledamot

Maria Brauer, ledamot


Peter Johansson, ledamot

Peter Johansson, ledamot


Tommy Wallhult, ledamot

Tommy Wallhult, ledamot


Johan Märs Fastighetsvärd

Johan Märs, personalrepresentant

Senast uppdaterad: 2017-10-17 20.19

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram