Öckerö Bostadsbolag AB


Ingvar Svensson, ordförande

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, ledamot

Tommy Wallhult, 1:e vice ordförande

Jan-Åke Simonsson, ledamot

Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande

Anna Lönn Administratör

Anna Skrapste, ledamot

Anna Lönn Administratör

Fredrik Gustavsson, ledamot

Anna Lönn Administratör

Lennart Samuelsson, ledamot

Anna Lönn Administratör

Robertho Settergren, ledamot

Anna Lönn Administratör

Jan Utbult, adjungerad

Maria Brauer, ledamot

Maria Brauer, adjungerad


Johan Märs Fastighetsvärd

Johan Märs, personalrepresentant

Senast uppdaterad: 2019-06-18 08.41

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram