Ny förskola Heden

På Hedenområdet har Öckerö Fastigheter fått i uppdrag att bygga en ny förskola med fyra avdelningar och mottagningskök. Brixly är totalentreprenör och den nya förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2021.

Från bygglovshandling

Mars 2020

Förstora bilden

Schaktning har påbörjats där bottenplattan skall gjutas.

Maj 2020

Juni 2020

Förstora bilden

4 juni startar första gjutningen av bottenplattan till nya förskolan på Heden. Efter det påbörjas arbetet med ytterväggar och bärande stomme.

Förstora bilden

Första ytterväggarna reses

Augusti 2020

Förstora bilden

Kransen är uppe efter att taglaget är på plats

September 2020

Mars 2021

Augusti 2021

Förstora bilden

Inbjudande utemiljö på den nya förskolan

Oktober 2021

18 oktober 2021 hölls invigningsceremoni med bland annat kommunstyrelsens ordförande, utbildnings- kultur- och fritidsnämndens ordförande, bolagets styrelseordförande, kommundirektören, bolagets VD, skolchef och ansvarig rektor.

Senast uppdaterad: