Kyrkvägen 8

Mitt på Björkö uppför Öckerö Fastigheter 38 nya hyreslägenheter inom kvarteret Kyrkvägen 8. På fastigheten fanns tidigare Föräldakooperativet Björkdungen.

Förstora bilden

Bild av framtida bostadsområdet Björkdungen på Björkö

2023-04-24

Förstora bilden

Gjutning pågår nu av hissgropar och förberedelser för inkommande el

2023-05-10

10 maj 2023 genomfördes invigningsceremoni. Inbjudna var ledamöter i bolagets styrelse, kommunstyrelsen samt utvalda tjänstemän från Öckerö Fastigheter och Öckerö kommun. Ingjutningen genomfördes av bolagets styrelseordförande Fredrik Lönn, kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult samt bolaget verkställande direktör Hans Andreasson.

Förstora bilden

Erik Olofsson, Affärsutvecklare AB Tornstaden överlämnar en gåva till Öckerö Fastigheters styrelseordförande Fredrik Lönn

2023-08-24

2023-10-20

Förstora bilden

Här byggs det badrum

Förstora bilden

Platschef Andreas Edlund visar runt i en lägenhet

Förstora bilden

Solceller är monterade på taket

Förstora bilden

Vi genomförde taklagsfest med korvvagn

Senast uppdaterad:

Läs mer om projektet

Vill du läsa mer om projektet, lägenheterna, hyror etc? Gå då in på vår särskilda sida.