Ny närvård på Öckerö

Nu tas det första steget mot ett nytt centrum på Öckerö. Under våren 2016 startade Öckerö Fastighets AB bygget av den nya Närhälsan med vårdcentral, rehabilitering, ungdomsmottagning och barnavårdcentral. 

Under våren 2016 drog markarbetena för Närhälsan igång på Sockenvägen 2, intill biblioteket. NCC ansvarar för totalentreprenaden av projektet, som blir det första bygget i en långsiktig satsning på ett nytt centrum på Öckerö.  Tanken är att det nya centrumet ska samla olika verksamheter och bostäder för medborgarna centralt på Öckerö. 

– Vi vill se en hållbar lösning för närvården med en funktionell och modern byggnad som ska finnas kvar och fungera under lång tid, säger Hans Andreasson, vd på Öckerö Fastighets AB.

En del i Öckerö Fastighets AB:s hållbarhetskrav är att den nya byggnaden ska byggas i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär att fastigheten byggs utifrån högt ställda krav på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och val av sunda material. 

Miljötänket går igen även i avtalet med hyresgästerna.

– Vi har utformat ett incitamentsavtal som innebär att både vi som hyresvärd och vår hyresgäst tjänar på att fastigheten drivs så energieffektivt som det är möjligt. Vi arbetar tillsammans för en miljömässigt hållbar fastighet och verksamhet, säger Hans Andreasson.

– Det här blir en riktigt fin byggnad, där vi valt tegelfasad som är underhållsfritt och hållbart över tid.  Det är också roligt med hyresgäster som tillför stor nytta till öckeröborna, säger projektchef Peter Albinsson.

När den nya vårdcentralen står klar hösten 2017 får invånarna lättillgängliga lokaler centralt på Öckerö med de senaste lösningarna för närvård. Närhälsan får ändamålsenliga och fräscha lokaler på cirka 1 400 kvm fördelade över tre plan. 

När den nya vårdcentralen tas i drift i höst läggs den gamla vårdcentralen på Björnhuvudsvägen ner. 

Närhälsan

Byggstart: Våren 2016

Driftsättning: hösten 2017

Verksamhet: vårdcentral, barn o ungdoms psyk, barn- och ungdomsneuropsykiatrisk klinik, barn- och ungdomsmedicin, rehabiliteringsmottagning 

Senast uppdaterad: