Granskning av detaljplan Ankaret

Onsdagen den 29 maj beslutade Kommunstyrelsen om granskning av planförslag för gamla Ankaret. Vi har en särskild sida där vi presenterar våra tankar kring projektet.

Mars 2015 skickade Öckerö Fastighets AB ansökan om planbesked för att kunna möjliggöra byggnation av fler bostäder på Öckerö. I maj 2015 ställde sig Kommunstyrelsen positiv till att pröva möjligheten att ändra ändamålet från A (Allmänt ändamål) till B (bostadsändamål). 2022 genomfördes samråd och i maj 2024 beslutade Kommunstyrelsen om granskning av detaljplaneförslaget.

Läs mer om hur våra tankar och planer på nedanstående länk där du också hittar länk till kommunens sida där hela planförslaget presenteras.

Länk

Förstora bilden

Illustrationskarta från planförslaget

Förstora bilden

3D-illustration från planförslaget sett från öster

Förstora bilden

3D-illustration från planförslaget sett från väster

Senast uppdaterad: