Kommunen köper Prästängen

Efter beslut hos såväl ägaren Öckerö kommun som i bolagets styrelse så övergår ägarskapet över hela Prästängenområdet till Öckerö kommun. Övergång av ansvar görs 1 juli 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att från 1 juli 2024 vara ansvarig för all drift och skötsel av Prästängenområdet inklusive ishallen, skateparken och parkeringar.

Senast uppdaterad: