Beslut i Kommunstyrelsen avseende markanvisning Öckerö centrum

Idag, onsdag 29 maj, beslutade Kommunstyrelsen om tilldelning avseende markanvisning Öckerö nya centrum. Bolagets styrelse förväntas besluta under juni månad avseende de byggrätter som bolaget planerar att avyttra.

Grattis till F O Peterson & Söner Byggnads AB som har utsetts till vinnare av markanvisningstävlingen för Öckerö nya centrum, del 1.

Under våren har fastighetsägarna Öckerö kommun och Öckerö Fastighets AB genomfört markanvisningstävling avseende fastigheter i Öckerö nya centrum.

Läs mer om processen på kommunens hemsida. Följ nedanstående länk:

Länk till projektsida

Förstora bilden

Kartskiss från anbudet över aktuellt område

Förstora bilden

Renderad flygvy över området (Bilden är en illustration av Öckerö nya centrum del 1:s utformning. Justeringar kan komma att göras vad gäller höjder, placering och gestaltning av byggnaderna.)

Förstora bilden

Renderad bild med vy från Öckerö vårdcentrals parkering (Bilden är en illustration av Öckerö nya centrum del 1:s utformning. Justeringar kan komma att göras vad gäller höjder, placering och gestaltning av byggnaderna.)

Förstora bilden

Renderad bild med vy mellan Örtagården och ny torgyta bakom Börshuset (Bilden är en illustration av Öckerö nya centrum del 1:s utformning. Justeringar kan komma att göras vad gäller höjder, placering och gestaltning av byggnaderna.)

Senast uppdaterad: