Vi höjer parkeringhyrorna från 1 april

Från 1 april höjs hyrorna för alla parkeringsplatser inom våra bostadsområden med 210 kronor per månad.

Öckerö Fastigheter arbetar aktivit med en mobilitetsstrategi för att minska koncernens påverkan på vägnätet och därmed klimatet. Vi anser också att det är rimligt att de som är i behov av parkering står för kostnaderna för dessa och att de inte subventioneras av övriga hyresgäster. Vi kan konstatera att de hyresnivåer vi tidigare haft för parkeringsplatser inneburit att intäkterna inte täcker våra löpande kostnader för drift, skötsel och underhåll. Därför har vi tagit beslut att höja parkeringsavgifterna från 1 april. Från 1 april är hyrorna:

  • Parkering eller tillstånd: 500 kr/mån
  • Parkering med motorvärmare: 570 kr/mån
  • Garage: 670 kr/mån

På nyproduktionsprojektet på Kyrkvägen 8 på Björkö kommer man inte kunna hyra en specifik parkeringsplats utan får betala för ett tillstånd som innebär att man får parkera på en ledig plats i området. Över tid kan fler området komma att förändras där hyra av specifik plats tas bort till förmån för områdesparkering.

Senast uppdaterad: