Hur prioriteras våra felanmälningar?

Alla fenamälningar inkomna felanmälningar prioriteras på en skala från A-D. Läs mer om vad detta innebär.

Senast uppdaterad: