Driftstörning fiber på Kalvsund.

Vi hade tidigare ett driftstopp i fibernätet på Kalvsund beroende på ett funktionsfel i batteribackupen. Felet är nu åtgärdat och tjänsterna ska fungera igen.

Om det trots allt inte fungerar så prova med att starta om all utrustning och det gör ni genom att dra ur strömsladdarna från vägguttatgen och vänta en minut innan strömsladdarna åter sätts in i vägguttagen. Skulle det fortfarande inte fungera behöver ni göra en felanmälan till er tjänsteleverantör.

Vi mottog kl felanmälan kl 14.30 från kommunikationsoperatören Telia att de saknade kontakt med den aktiva utrustningen i teknikboden på Kalvsund. Bolagets beredskapsorganisation genomförde därefter felavhjälpande åtgärder.


Senast uppdaterad: