Delårsrapport för koncernen

Koncernen redovisar ett resultat om 19,6 mnkr före skatt per 2023-08-31. Prognos för helårsresultat är 13,8 mnkr.

Läs mer i vår delårsrapport

Länk Pdf, 160 kB.

Senast uppdaterad: