Vi har antagit ny uthyrningspolicy

Måndagen den 25 september antog styrelsen en ny uthyrningspolicy som börjar gälla omedelbart. Bland annat sänks inkomstkravet, vi inför nya förturskategorier och 70+-förtur tas bort på Hedens by och Smörblomsvägen.

Fortsatt är det Boplats som administrerar uthyrningen av koncernens bostadslägenheter. Den nya uthyrningspolicyn innebär vissa förändringar:

 

Vi sänker inkomstkravet

Tidigare krävdes en inkomst före skatt motsvarande 2,5 x grundhyan (hyra exkl. eventuella tillägg). Denna sänks nu till 2 x grundhyran. Kostar en lägenhet 10 000 kronor i månaden behöver därmed de personer som ska stå på kontraktet tillsammans ha en månadsinkomst på 20 000 kronor före skatt.

Vi har också tydliggjort vilka inkomster som får räknas in. Förutom inkomst från lön får bland annat a-kassa, pension, försörjningsstöd, studiebidrag och studielån räknas in. Om vi bedömer det som troligt att en kommande hyresgäst erhåller bostadsbidrag/bostadstillägg får även detta räknas in i inkomsten.

Om en sökande inte klarar inkomstkravet men har sparade medel kan detta räknas in. Sparade medel bör, tillsammans med övrig inkomst, klara att finansiera 2 årshyror. Kostar en lägenhet 10 000 kronor och personen som söker lägenheten har en total inkomst på 18 000 kronor i månaden behöver den personen kunna styrka sparade medel om total 48 000 kronor (2 000 kronor x 24 månader).

Baserat på hela hyresbeståndet krävs nedanstående inkomst före skatt för genomsnittliga lägenheter respektive den allra dyraste inom respektive storlek:

Inkomstkrav

Storlek

Inkomstkrav

medellägenhet

(kr/månad före skatt)

Inkomstkrav

dyraste lägenheten

(kr/månad före skatt)

1 rum och kök

11 500 kr

14 400 kr

2 rum och kök

13 100 kr

20 600 kr

3 rum och kök

16 800 kr

25 000 kr

4 rum och kök

19 100 kr

31 500 kr

Vi inför nya förtursregler

För att möjliggöra för att fler yngre och barnfamiljer ska kunna erhålla en bostad, samt att redan boende i kommunen i vissa fall enklare ska kunna erhålla en bostad inför nya förtursregler. De förturer som finns är:

  • Social förtur (socialtjänsten har alltid förtur på alla lägenheter förutom på Solhöjdens pensionärslägenheter)
  • Förtur för personer som är 40 år eller yngre
  • Förtur för personer som redan är folkbokförda i kommunen eller aktuell ö
  • Förtur för personer som är 70 år eller äldre

Innan bolaget annonserar ut en lägenhet görs en bedömning om någon av förtursreglerna ska användas för att uppnå en god blandning av ålder, kategorier och personer inom respektive område. Ambitionen är att maximalt 50 % av lägenheter som publiceras på Boplats (förutom 70+ på Solhöjden) ska erbjudas med förtur.

 

70+-förtur tas bort på Hedens by och Smörblomsvägen

Den specifika förturen för 70+ tas bort på Hedens by på Hönö och Smörblomsvägen på Björkö. Socialförvaltningen har fortsatt förtur och övriga förtursregler kan användas. På Solhöjdens pensionärslägenheter fortsätter det dock vara 70+-förtur.

 

Begränsningsregler avseende kommunala kontrakt

För att minska risken för koncentration av kommunala kontrakt innför en begräningsregel. Maximalt 25 % eller eller åtta lägenheter inom ett område får samtidigt uthyras med kommunala kontrakt.

Senast uppdaterad: