Ny huvudvattenledning kopplas in

Fredag 26 maj–söndag 28 maj kopplar Kretslopp och vatten i Göteborg in en ny huvudvattenledning på vattenledningsnätet. Då behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.

Göteborgs stad producerar dricksvatten åt Öckerö kommun och därför kan det här arbetet komma att påverka även oss.

Läs mer på Öckerö kommuns hemsida

Länk

Senast uppdaterad: