Upprustningsprojekt av Bergagårdsskolan påbörjas

Entreprenör är nu upphandlad och de första underhållsinsatserna påbörjas under hösten på Bergagårdsskolan.

Brixly AB är totalentreprenör vid upprustningen av Bergagårdsskolan där även vissa tillbyggnader kommer att genomföras. Under onsdagen påbörjades förprojekteringsarbetet och en första etablering har påbörjats. Under hösten kommer vissa utvändiga fasad- och takarbeten genomföras parallelt med att projektering genomförs liksom bygglovsansökan för tillbyggnader.

Förstora bilden

En första byggbod har placerats bakom Stenskolan

Senast uppdaterad: