Personalbrist påverkar vår tillgänglighet

Vi har just nu stor personalfrånvaro vilket påverkar ledtider för felanmälningar och hur snabbt vi kan hantera andra ärenden.

Många personer är just nu frånvarande vilket innebär att endast de mest akuta felanmälningarna kan prioriteras. Det kan också vara svårare att få tag på oss via mail och/eller telefon.

Vi hoppas ni har förståelse för detta och kommer arbeta för att komma ifatt med nedprioriterade felanmälningar när vi har fler personal i drift.

Senast uppdaterad: