Information felanmälningar & Covid19

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förstärkta rekommendationer begränsas våra insatser gällande utförandet av felanmälningar. Vi som många andra har också drabbats av personalbortfall så räkna därför med betydligt mycket längre utförandetider.

Du som hyresgäst kan hjälpa genom att:

- Endast felanmäla ärendet av mer akut karraktär för att begränsa risken för smittspridning.

- Försöka att inte vara hemma då vår personal kommer för att åtgärda.

- Avboka om ni känner minsta sjukdomssymtom.

- Hålla avstånd och använda munnskydd.

Senast uppdaterad: