Revision av miljödiplomering genomförd

Öckerö Fastigheter har genomfört revision av miljödiplomeringen med godkänt resultat. Ny revision genomförs 2022.

Miljödiplomeringen är ett led i bolagets miljöstrategiska arbete tillsammans med övriga mål och handlingsplaner för att bland annat minska bolagets energipåverkan och att minska nyttjandet av kemiska produkter.

Senast uppdaterad: