Corona: Vi påbörjar stegvis återgång

Vi påbörjar nu en stegvis återgång till ordinarie rutiner. Kontoret öppnar för besökare, i första hand bokade möten, från den 11 oktober.

Den 29 september tas många restriktioner, rekommendationer och råd bort kring covid-19. Det innebär dock inte att pandemin är över. Vi vill även fortsättningsvis värna om vår arbetsmiljö och er hälsa och kommer stegvis att återgå till ordinarie rutiner. Bland annat innebär detta förhoppningsvis att tillgängligheten ökar.

Kontoret kommer då att vara öppet som tidigare måndag-fredag kl 8-12. Ni når oss enklast via telefonväxeln (031-764 56 00) eller via mail (info@ockerofast.se).

Under minst oktober kommer möten i första hand att hållas digitalt och vi kommer fortsättningsvis att försöka begränsa personer som erbjuds visning av lägenhet vid samma tillfälle. Vi önskar att hyresgäster håller gott avstånd och om det är möjligt undviker att vara hemma när vi åtgärdar felanmälningar eller utför andra servicearbeten.

Våra coronarutiner finns att läsa på särskild sida

Länk

Senast uppdaterad: