Underhållsarbete pågår på Öckerö kommunhus

Tak- och fasadarbeten är nu genomförda. Nu utförs påbyggnad av väderskydd på trapphus.

Under våren och sommaren har underhållsarbeten genomförts på Öckerö kommunhus. Huvudprojektet avsåg byte och reparation av tak och fasad.

Efter sommaren genomförs nu arbete med väderskydd över befintligt trapphus från Öckerösalen på tredje våningen. Väderskyddet ska bland annat avleda vatten för att stoppa vattenansamlingar som uppstått vid en dagvattenbrunn. Väderskyddet har utformats för att smälta in estetiskt med Kommunhuset liksom val av material.

Arbetet beräknas vara klart vecka 35. Byggruppen är totalentreprenör.

Senast uppdaterad: