Koncernens resultat år 2019 blev 9,1 mnkr

Nu är årsredovisningen för 2019 publicerad. Årets resultat slutar på ett överskott om 9,1 mnkr efter skatt.

Den av styrelsen underskrivna årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Koncernen redovisar ett överskott om 10,9 mnkr före skatt, varav 5,6 mnkr avser vinst efter avyttringen av Västergårdsskolan. Driftnettot har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,0 mnkr till ägaren.

Tack vare de senaste årens goda resultat ökar soliditeten vilken nu uppgår till 13,1 mnkr. Totalt bedömt marknadsvärde på tillgångarna är 1 581,0 mnkr.

Bolagsstämman hålls den 25:e maj.

Populärversionen av årsredovisningen.

Senast uppdaterad: