Vi upphandlar entreprenör för byggnation av familjecentral

Öckerö Fastigheter planerat att bygga om Hörsalen vid Öckerö bibliotek till att fungera som en familjecentral. Vi upphandlar nu entreprenör.

Familjecentralen kommer ha verksamhet från kommunen i form av öppen förskola och personal från socialtjänsten liksom från mödravården och barnavården vilka finansieras av landstinget (Västra Götalandsregionen).

Annons finns på TendSign.

Länk

Senast uppdaterad: