Senaste nytt om Heinövallen

Augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 

 

 

 

 

 

 

 

 April

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari

 

 

 

 

 

 


December

 

 

 

 

 

 


November

 

 

 

 

 

 


Oktober

 

 

 

 

 

 


September

 

 

 

 

 

 


Augusti

 

 

 

 

 

 


Juni

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

April 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

Nu är området färdigpålat och just pågår arbetet med husgrunderna. På de nedre bilderna syns arbete med hissarna. Innan man kan gjuta bottenplattorna, behöver man arbeta med hissgropar för serviceutrymme. Gjutning av bottenplattor kommer att ske i april, och tidsplanen är i fas. 

 

 Februari

Hönö 160209
Hej,

Detta är ett första informationsbrev angående vårt pågående projekt på Heinövallen. Du kommer löpande att få information om status och viktiga händelser på detta sätt. Projektinformation kommer även att även finnas på ÖBO´s hemsida, www.ockerobo.se.

Arbetet har nu pågått en tid och då främst med markarbeten för husgrunder och ledningar i mark. Det har inneburit en hel del transporter av materiel från och till bygget. Glädjande är att detta moment nu avtar vilket ger minskat antal tunga transporter. 

Huvudmomentet under den närmsta perioden är pålningen som påbörjas v.7 och pågår tom v.9. Vi använder stålpålar och hoppas därigenom att detta inte skall upplevas alltför störande. Arbetstiderna för pålningen: (vid arbete på annan tid informerar vi om detta)

Vardagar kl 07.00-18.00, 

Lördagar kl 08.00-16.00, (troligen ej aktuellt)

Söndagar, inget arbete

Innan pålning sker har riskhantering gjorts med bl. a inventering av byggnader samt montage av vibrationsmätare för att säkerställa att inga skador sker på omgivande byggnation.

Formning & armering av husgrunderna påbörjas v.11 och gjutning förväntas ske v.16.

Trafik till arbetsplatsen sker från Heinövägen in på vägen till Bovieran. Då väderleken nu är relativt blöt och så även marken blir det tyvärr stundtals smutsigt kring in-/utfarten. Åtgärder har tillsatts för att förbättra detta. Om det fortsatt upplevs problematiskt så hör gärna av dig till undertecknad.

För den intresserade kommer det finnas möjlighet för guidade platsbesök när arbetena kommit lite längre fram. Till dess ber jag er att fortsatt respektera arbetsplatsens avspärrningar och att vara extra uppmärksamma när ni vistas i närheten av arbetsplatsen. Arbetsplatsen är helt avspärrad utanför normal arbetstid. Om ni ser oväntade aktiviteter, t.ex. barn som leker, så säg gärna till direkt alternativt kontakta undertecknad omgående.

Vid frågor, vänligen kontakta undertecknad.

Peter Lindberg
Projektledare för Öckerö Bostads AB
Telefon : 0727-425142
E-post : peter.lindberg@akuro.se

Senast uppdaterad: 2017-08-31 10.55