Akuta insatser genomförs på Bergagårdsskolan

I samband med förra veckans stora regnmängder noterades inkommande fukt i ett av trapphusen på Stenskolan på Bergagårdsskolan. Under måndagen påbörjade därför fastighetsägaren underhållsarbeten.

Besiktningar genomfördes under måndagen på de ställen där vi noterat att viss fukt trängt in. Vi har dock inte upptäckt några allvarliga skador.

Trapphuset kommer delvis stängas av, inkapslas och sättas under så kallat undertryck där luft från den fuktskadade delen vädras ur skolan. Vi har kallat in externa sakkunniga på fuktskador. De kommer undersöka skadorna och ta fram en åtgärdsplan. En första besiktning indikerar på att vissa arbeten kommer att behöva göras på taket och kring ett av fönstret samt i ett hisschakt. För att omedelbart kunna påbörja arbetet så har vi monterat byggställningar. Underhållsarbetet pågår och verksamhet genomförs i stenskolan.

Senast uppdaterad: 2021-08-27 10.30