Svar på artikel i Hem & Hyra

I en artikel på hemohyra.se påstods tidigare att bolaget i sitt yrkande för hyreshöjningar för 2021 vill höja hyrorna med i snitt 3,76 %. Artikeln har nu korrigerat denna felaktigta siffra. Det korrekta yrkandet är 2,24 %.

I artikeln finns en tabell med olika bolags yrkanden och i ett Facebook-inlägg från Hem & Hyra påstods att bolagets yrkande är bland de högsta i regionen.

I koncernens yrkande finns ett differentierat yrkande mellan 0,5 % och 3,76 %. Differentiering avser att inte belasta de objekt med redan relativt högre hyror och för områden med potentiellt svagare boendegrupper, såsom pensionärslägenheterna på Solhöjden. Detta har varit ett led i att genomföra lägre hyreshöjningar i kronor inom dessa områden för att lätta effekterna av coronapandemin.

Enligt den uppdaterade tabellen är koncernens yrkande bland de lägsta i regionen.

Länk till Hem och hyras artikel

Senast uppdaterad: 2020-11-13 14.53