Rutiner avseende covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förstärkta rekommendationer avseende Västra Götaland begränsas våra insatser ytterligare. Vi vill också påminna våra hyresgäster om att vara extra restriktiva med felanmälningar för att begränsa risken för smittspridning.

Sedan i våras arbetar vi på Öckerö Fastigheter med ändrade rutiner med anledning av coronaviruset och covid-19. Med anledning av Folkhälsomyndighetens direktiv rörande bland annat Västra Götaland begränsas tillgängligheten ytterligare för besök på kontoret. Besök tas endast emot om de är bokade i förväg och endast om det är absolut nödvändigt.

Vi vill också påminna alla hyresgäster om att vara mycket restriktiva med felanmälningar samt återigen informera att de insatser vi gör är begränsade.

För mer info om hur vi arbetar med covid-19 hänvisas till nedanstående länk

Länk

Senast uppdaterad: 2020-11-03 14.45