Öckerö Bostadsbolag AB

Rutiner med anledning av covid-19

För att begränsa risken för smittspridningen av coronaviruset covid-19 vidtar vi nu flera försiktighetsåtgärder.

Både för att värna våra anställda och alla hyresgäster och brukare kommer vi från nu att göra avsteg från vår servicegaranti. Varje felanmälan kommer bedömas utifrån hur viktig åtgärdern är att utföra utifrån en övergripande funktion för er som hyresgäst. Detta innebär att vissa arbetsordrar kommer nedprioriteras för att hanteras längre fram.

Vi uppmanar er också att undvika personlig kontakt med våra anställda, t.ex. genom att inte finnas hemma när åtgärder skall genomföras. Vid förkylningstendenser eller lindriga symtom önskar vi att ni meddelar oss detta för att undvika eventuell smittspridning.

Sedan den 13 mars är kommunens äldreboenden Solhöjden norra, Solhöjden södra och Bergmans gruppboende stängda för besökare. Detta gäller alla delar av byggnaderna inklusive t.ex. träffpunkten på Solhöjden. Då de boende på äldreboendet tillhör riskgrupp för smittan vill vi uppmana er alla att följa detta och i övrigt undvika kontakter med personal och boende. 

Vi hoppas ni har förståelse för de åtgärder som nu vidtas. För mer info om covid-19 hänvisas till hemsidorna för Folkhälsomyndigheten och Öckerö kommun.

Senast uppdaterad: 2020-03-17 21.10


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram