Öckerö Bostadsbolag AB

Tillträde till Björkö nya skola uppskjutet

I maj undertecknade bolaget köpeavtal med NCC om att förvärva del av fastigheten Västergårdsskolan (framtida nya Björkö skola). Till följd av ett överklagat bygglov skjuts tillträdet på framtiden.

Tilltänkt tillträde enligt köpeavtalet var den 1 juli men avtalet innehöll också ett förbehåll om att tillträde kan ske först när bygglov för den nya skolan vunnit laga kraft. Då detta bygglov blivit överklagat kommer tillträde inte ske den 1 juli i år. Innan ärendet är avgjorts fortsätter Öckerö Fastigheter att äga och förvalta den befintliga skolan.

Mer information om projektet Björkö nya skola finns på Öckerö kommuns hemsida:

Länk

För mer information om bygglovsprocessen hänvisas till Öckerö kommuns bygglovsavdelning via Öckerö kommuns växel: 031-97 62 00.

Ny uppdelad fastighet där den gulmarkerade delen är den fastighet som avses avyttras till NCC

Senast uppdaterad: 2019-06-28 10.13


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram