Öckerö Bostadsbolag AB

VA-arbeten på Solhöjden

Från vecka 19 till vecka 28 kommer Tornstaden arbeta med att förlägga vatten och avlopp från Sörgårdsvägen upp till nya Solhöjden. Under den näst sista etappen kommer besöksparkeringarna på gamla Solhöjden vara stängda och ersättas med provisoriska parkeringar.

Arbetet genomförs i fem etapper men Solstigen upp till området kommer under hela arbetet vara öppen för trafik. Stängningen avser endast parkeringsplatser till äldreboendet och kommer inte påverka parkeringsplatserna hos pensionsärslägenheterna. Datum för när parkeringar stängs till äldreboendet är inte beslutat ännu.

Utdrag ur trafikanordningsplanen

Senast uppdaterad: 2019-05-06 12.02


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram