Öckerö Bostadsbolag AB

Vi upphandlar solceller till Öckerö ishall

I samarbete med Öckerö kommun upphandlar vi nu installation och driftsättning av en solcellsanläggning på Öckerö ishall.

Bolaget har erhållt bidrag för en solcellsanläggning och upphandlar nu en entreprenör som ska utföra installation och driftsättning av anläggningen. En förstudie har genomförts av Öckerö kommun där man beräknar storlek på anläggningen för att hitta en optimal lösning.

Tanken är att solcellsanläggning till viss del skall försörja ishallen med el för verksamhetens bruk. Då energin som produceras i huvudsak bör användas i fastighetens verksamhet är ishallen en bra fastighet då det, jämfört med övriga objekt, har en mer konstant förbrukning av energi under dagen då t.ex. kylmaskiner behöver gå dygnet runt.

Annonsen finns att hämta på TendSign.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-02-26 11.32


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram