Välkommen till öppet hus om Öckerö nya centrum

Nu har detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum påbörjats.

I planen finns bostäder, kommersiella lokaler och hotell vid hamnen. Men innan kommunen går vidare med planarbetet vill man veta vad invånarna tycker.

Därför bjuder man in till ett Öppet hus på Nimbus, Öckerö; tisdagen den 24 maj kl 18-21. Där kan du kan lyfta önskemål och förväntningar på ett nytt centrum för Öckerö kommun, och få svar på frågor från politiker och tjänstemän.

Läs mer här:

http://www.ockero.se/nyacentrum/

Senast uppdaterad: 2016-06-13 07.33