Öckerö Fastighets AB genomför hyresgästundersökning

Under maj genomförs en hyresgästundersökning bland våra bostadshyresgäster och för våra kommunala lokaler.

För att öka kundnöjdheten efterfrågas nu återkoppling från våra hyresgäster kring vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre. Därför genomför bolaget en hyresgästundersökning vilken genomförs av bolaget AktivBo. Det hela sammanställs i ett så kallat Branschindex så att vi kan jämföra oss med flera andra fastighetsbolag runt om i Sverige, såväl andra kommunala som privata. Vi vill därför uppmana alla våra hyresgäster att fylla i enkäten och posta det i det medföljande kuvertet. Förhoppningsvis kan vi bli ännu bättre från 2016!

Senast uppdaterad: 2016-05-09 06.55