Vårt arbete kring covid-19

Med anledning av den pågående smittspridningen av coronavirus och sjukdomen covid-19 informerar vi om bolagets arbete.

Ändrade rutiner för felanmälningar och andra arbeten i bostäder och lokaler

Både för att värna våra anställda och alla hyresgäster och brukare kommer vi från nu att göra avsteg från vår servicegaranti. Varje felanmälan kommer bedömas utifrån hur viktig åtgärden är att utföra utifrån en övergripande funktion för er som hyresgäst. Detta innebär att vissa arbetsordrar kommer nedprioriteras för att hanteras längre fram.

Felanmälningar och åtgärder som vi inte bedömer som akuta eller nödvändiga kommer därför att prioriteras ned och utföras när möjlighet finns. Ni kan ändå fortsätta följa era registrerade ärenden via kundportalen på hemsidan eller i appen.

Hyresgäster med betalningssvårigheter

Vårt uttryckliga mål i dessa tider är att inga, varken bostads- eller lokalhyresgäster, ska bli uppsagda eller vräkta som en följd av smittspridningen. Det samma gäller andra kunder som erhållit faktura från oss för utfört arbete, såsom t.ex. en fiberinstallation i stadsnätet.

Vi ändrar därför tillfälligt våra rutiner för hantering av obetalda avier och/eller fakturor:

  • Vi förlänger tidsperioden från att vi skickar påminnelse till att det kan bli aktuellt att vidareförmedla ett krav till inkasso. Vi har som mål att inte skicka några fordringar till inkasso om betalningssvårigheter är en följd av covid-19-epidemin.
  • För de hyresgäster eller kunder som har betalningssvårigheter skall vi vara medgörliga till att upprätta och godkänna funktionella avbetalningsplaner. Planerna bedöms från fall till fall.

Är du en hyresgäst eller kund med betalningssvårigheter, ta kontakt med vår kundtjänst via vår växel på 031-764 56 00. Betalningssvårigheterna behöver styrkas, t.ex. med underlag för varsel, uppsägning, permittering eller adra underlag som kan verifiera betydande inkomstminskningar.

Kontoret är begränsat öppet

Vi vill i vanliga fall gärna att ni besöker oss på kontoret, men för att minska risken för coronavirus-spridning önskar vi att ni undviker ej nödvändiga besök.

Vi hänvisar därför i första hand till kontakt med oss via telefon (via växeln 031-764 56 00) och e-post (info@ockerofast.se).

Kontoret är begränsad öppet måndag-fredag kl 8-12 och för nödvändiga besök önskar vi att ni bokar tid i förväg. 

Pandemiplan och bemanningsplanering

Vi har upprättat en pandemiplan för att ha en planering i det fall flera av vår personal eller leverantörer insjuknar och vi inte kan utföra alla åtgärder i vardagen.

Dygnet-runt-beredskapen fortsätter tillsvidare enligt plan vilket innebär att vid akuta ärenden kan du som hyresgäst felanmäla via SOS Alarm på 031-703 17 10 (efter kl 10 på vardagar och under helger).

I planen har vi också valt att prioritera vissa affärsdelar för att säkerställa samhällsviktiga funktioner i första hand. De prioriterade delarna är:

  • Kommunhuset (såsom krisledningscentral för Öckerö kommun)
  • Äldreboenden, gruppboende och bostäder med företrädesvis äldre eller andra med större servicebehov
  • Vårdcentraler och andra vårdinrättningar
  • Objekt som anvisas av kommunen för krisledning
  • Samhällsviktiga funktioner inom stadsnätet

I pandemiplanen finns också en beslutsordning om chefer blir frånvarande liksom beslutade ersättare vid sjukdom. Detta för att ha en beredskap om läget förvärras.

Använd sunt förnuft och sök tillförlitlig information

Vi vill uppmana alla hyresgäster, leverantörer, kunder med flera att undvika personlig kontakt med våra anställda, t.ex. genom att inte finnas hemma när åtgärder skall genomföras. Vid förkylningstendenser eller lindriga symtom önskar vi att ni meddelar oss detta för att undvika eventuell smittspridning.

Sedan den 13 mars är kommunens äldreboenden Solhöjden norra, Solhöjden södra och Bergmans gruppboende stängda för besökare. Detta gäller alla delar av byggnaderna inklusive t.ex. träffpunkten på Solhöjden. Då de boende på äldreboendet tillhör riskgrupp för smittan vill vi uppmana er alla att följa detta och i övrigt undvika kontakter med personal och boende.

Sök tillförlitlig information via officiella vägar hos myndigheter. Öckerö kommun samlar löpande information via sin hemsida:

Öckerö kommuns hemsida

Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2021-01-07 11.19

Coronarutiner för våra leverantörer