Några av våra vanligaste frågor

För att kunna få bostad hos Öckerö Fastigheter skall du vara registrerad som sökande i vår bostadskö som administeras av BoPlats. Villkor framgår på deras hemsida.


Hur lång tid det tar innan du får ett erbjudande om lägenhet beror helt på vilken/vilka öar du söker bostad på och vilken storlek på lägenhet. Generellt får man räkna med flera års köande innan ett erbjudande kan bli aktuellt. Undantag kan finnas vid nybyggnation där hyran blir relativt hög och att alla därför inte har möjlighet att tacka ja vid ett erbjudande.


Eftersom det ofta tar flera år innan du har möjlighet att få ett erbjudande är det svårt att säga en exakt köplacering. På din personliga sida på BoPlats kan du se antalet ködagar.


För att du skall behålla din plats i kön måste du minst en gång om året, innan den 31 december, förnya din anmälan. Du är också själv ansvarig för att ändra dina personuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post med mera. Detta gör du i formuläret som finns under "Sök bostad".


Som bostadshyresgäst loggar du in med följande: Användarnamn: Lägenhetens objektnummer (8 siffror som du hittar på hyresavin) Lösenord: Personnummer (de 6 första siffrorna i kontraktsinnehavarens personnummer)


De skickas ut en gång i kvartalet. Mars, juni, september och december. Man får 3 avier åt gången.


Du kan betala via in via bankgiro med ocr-nr som står på hyresavin. Man kan även anmäla att du betalar via autogiro, då dras det automatiskt den 30 i varje månad. Du kan dessutom anmäla dig för e-faktura via din internetbank.


Vi har en blankett på vår hemsida som man kan skriva ut, fylla i och skicka in till oss. Du hittar den under rubriken För hyresgäster/blanketter. Man kan även ringa till oss och få en hemskickad. Då man skickar in en autogiroanmälan, så gäller den endast från det att man får nya hyresavier där det står makulerat. Det träder i kraft vid nästa avisering. Och pengarna dras den 30 varje månad.


Den sista i månaden för nästkommande månad. Tex. 31 januari för februari.


Det skickas en påminnelse efter 7 dagar och då läggs även en påminnelseavgift på 50 kr vid nästa avisering. Om hyran inte blir betald efter 16 dagar går den vidare till vårt inkassobolag.


Ja, du kan ringa in till oss så skickar vi en ny, 031-764 56 00


Nej det gör det inte utan det börja gälla först vid nästa hyresavisering. Vi aviserar kvartalsvis vilket gör att skickar du in anmälan för autogiro exempelvis i januari så börjar det dras först när hyran för april ska betalas då hyrorna januari-mars därmed redan är aviserade.


Nej du får ingen betalningsanmärkning då det är ett inkassokrav som Intrum Justitia skickar. Det är företaget som vi har valt att sköta vår kravhantering vilket du därför ska betala skulden till. Om du däremot inte betalar inkassokravet så kan det gå vidare till Kronofogden och påföljderna det medför.


Läs vår informationsfolder Välkommen hem som innehåller tips till dig som hyresgäst