Uthyrningspolicy

Bakgrund
Bostadskön skall präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha en god förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla sökanden skall behandlas lika och undantag från kötid får endast användas vid de förturer som framgår av denna policy.

Alla som står i bostadskön skall ha möjlighet att söka de lägenheter som publiceras för uthyrning på Boplats. Bolaget skall stötta de personer som av olika anledningar har svårigheter att aktivt söka sin bostad via digitala forum, t.ex. genom att bistå med en publik dator på bolagets kontor.

Registrering
För att söka Öckerö Fastigheters lägenheter skall man vara registrerad på Boplats. Kostnaden för att stå på Boplats är 200 kr/år. Den sökande skall ha fyllt 18 år. Anmälan görs i första hand via Boplats. (nya.boplats.se)

Information om ledig lägenhet att söka skall i första hand distribueras via mail, antingen till alla köande eller till sådana personer som visat intresse för specifika typer av lägenheter. Det kan innebära antal rum, område, våningsplan eller hyresnivå. Om aktuellt hyressystem tillåter, eller om andra möjligheter finns, skall bolaget verka för att underlätta för intressenter genom andra distributionssystem.

Befintliga hyresgäster
Befintliga hyresgäster får stå i bostadskön på samma premisser som andra köande. Byte av lägenhet sker enligt regelverket i denna policy för nya hyresgäster, med beaktande av de regler som finns i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken). Den tidigare omflyttningskön avvecklas därmed när denna policy tas i bruk.

Hur behåller man sin köplats?
För att behålla sin plats i kön på boplats.se krävs att man betalar årsavgiften. Om du betalar för sent eller missar att betala, faller du ur kön. Därför är det
viktigt att betala i tid varje år. Utöver detta gäller också eget ansvar för att ändra personuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post med mera. Kötiden är personlig och kan aldrig överlåtas.

Tilldelning av lägenhet

Ledig lägenhet
När ett objekt blir ledigt annonseras detta ut via Öckerö Fastigheters hemsida samt till de sökande i bostadskön. I annonsen finns information om lägenheten i form av bilder, hyra, utrustning, tid för visning, inflyttningsdatum m.m. Alla som står i bostadskön har möjlighet att anmäla sitt intresse. För varje objekt som är ledigt skapas en kö där den sökande med flest antal dagar i kön hamnar först.

Den som erbjuds lägenhet efter att intresseanmälan gjorts har möjlighet att tacka nej till tre erbjudanden och efter tre ”nej” nollställs ansökningsprofilen och man får då anmäla sig på nytt i bostadskön.

Förtur
Öckerö Fastigheter samarbetar med Öckerö Kommuns sociala enhet vilka tillhandahåller lägenheter för personer som behöver extra stöd och som heller inte kan söka egen bostad. Samtliga lediga lägenheter, förutom vid Solhöjden, skall i första hand erbjudas Socialförvaltningens förtur. Öckerö kommuns socialförvaltning skall inom fem arbetsdagar från att erbjudande skickas svara på förfrågan om de ska acceptera förturen eller ej. Vid nekande eller uteblivet svar annonseras lägenheten.

Förtur för seniorer
Personer över 70 år har förtur till lägenheterna på Solhöjden, Hedens by och Smörblomsvägen. Förtur för Öckerö kommun gäller framför förtur för seniorer på Hedens by och Smörblomsvägen.

Om du tackar ja till en lägenhet
Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder utförs efter inflyttning eller tidigare om möjligt. Besiktningsprotokoll skall vid förfrågan delges den nya hyresgästen.

Efter att en sökande tackat ja görs en kreditkontroll för att säkerställa personens ekonomiska situation (se mer under inkomst nedan).

Kontrakt skall skrivas snarast därefter. Lägenhetsnycklar hämtas och kvitteras normalt efter kl. 12:00 samma dag som hyreskontraktet börjar gälla.

Inkomst
Man behöver inte ha fast anställning för att få en bostad men man behöver däremot kunna styrka sin inkomst. Krav för att tilldelas en lägenhet är att månadsinkomsten före skatt är minst 2,5 gånger grundhyran (hyran exklusive eventuella tillägg för vatten etc). I första hand styrks inkomsten via kreditupplysningsverktyg. Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet erbjuds denna att styrka sin inkomst på annat sätt, t.ex. genom nytt anställningsavtal. Sådana underlag skall inkomma till bolaget inom fem arbetsdagar från att möjligheten erbjudits. Ersättningar från pension, försörjningsstöd, a-kassa och liknande skall accepteras som underlag för bedömning av inkomstkrav.

Skulder till Kronofogden och betalningsanmärkningar yngre än 3 år accepteras ej för tecknande av hyreskontrakt med undantag om de totala skulderna/anmärkningarna understiger 5 000 kr eller är färre än 3 till antalet.

Samma krav avseende inkomst, skulder till Kronofogden och betalningsanmälningar gäller externa sökanden, interna byten som för andrahandskontrakt som övertas från socialförvaltningen.

Övriga krav och regler

Antal boende
Antal personer i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek samt dess tekniska och ekonomiska dimensioner (ventilation, slitage och förbrukning). Rekommenderat max antal personer i en lägenhet är:


Antal boende

Antal rum och storlek

Max antal personer

1 rok

3

2 rok

4

3 rok

5

4 rok

6

5 rok

8

Hemförsäkring
Vid tecknande av hyreskontrakt ställer Öckerö Fastigheter krav på att hyresgästen skaffar hemförsäkring. Detta är en förutsättning för att kunna ta över ett hyreskontrakt.

Senast uppdaterad:

Sök bostad