Bolaget har sålt vindkraftverket

2012 införskaffade dåvarande Öckerö Bostads AB ett vindkraftverk utanför Mariestad. Idag den 1:e april överlåts detta till det kommunala energibolaget VänerEnergi AB.

Under 2019 och 2020 genomfördes en större strategisk översyn av bolagets fastighetsinnehav och verksamhet för att ta fram en långsiktig plan. Slutsatsen av denna var att det inte ligger i bolagets kärnverksamhet att äga och förvalta vindkraftverk. Efter att fullmäktige lämnat medgivande att avyttra vindkraftverket 2020 genomfördes under 2021, genom externa mäklare, en avyttringsprocess. Denna ledde fram till att VänerEnergi AB lämnade det bästa anbudet. Detta innebär att Öckerö Fastighets AB och Mariestads kommunala bostadsbolag Mariehus AB överlåter sina respektive verk till en ny ägare.

Överlåtelseavtalet undertecknades av VD och styrelsens ordförande under veckan och tillträde sker den 1:e april. VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner och bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni.

Senast uppdaterad: