Problemet med tv-utsändningar på Sörängsvägen är nu löst

Vi har fått felmeddelande att tv-utsändningarna är ur funktion på Sörängsvägen på Rörö. Under tisdagen gjordes ett byte av utrustning varefter det nu ska fungera.

Texten uppdaterades 2018-05-29 kl 19:38

Senast uppdaterad: