Ändrade tider på besöksparkeringarna

På besöksparkeringarna gäller numera 4 timmars fri parkering. Om dina gäster som behöver använda parkeringen längre, till exempel om vid besök över helgen är det inga problem. För detta finns särskilda parkeringstillstånd att hämta hos oss på kontoret på Lammholmsvägen. Parkeringstillstånden gäller endast på besöksparkeringen inom det bostadsområde vi anger på tillståndet, och inom angiven period. Var noga med att ordna tillstånd för längre besök och att följa bestämmelserna, annars finns det risk för felparkeringsavgift. Parkeringsvakter kommer att kontrollera att bestämmelserna följs.

Parkering

Senast uppdaterad: 2018-05-31 13.23