Öckerö Bostadsbolag AB

Gränsdragningslista

Gränsdragningslistanlänk till annan webbplats är en del av hyresavtalet med Öckerö kommun. Här kan ni se vilken part som ansvarar för olika åtaganden när det gäller drift, underhåll, reparationer, skötsel och utbyten. Denna gränsdragningslista gäller endast de lokaler som hyrs av Öckerö kommun. Undantagna lokaler är bland andra Räddningstjänsten, Ishallen, Prästängen och Skateparken.

Väldigt förenklat ansvarar verksamheten för alla lösa föremål medan fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll av fasta delar i lokalerna. Byte av ljuskällor är ett exempel som åligger verksamheten. Här nedan kan du ladda ner vår gränsdragningslista, i sin helhet eller en förenklad version med de vanligaste punkterna.

Förenklad gränsdragningslista – vem ansvarar för vad?PDF

Gränsdragningslista – helaPDF

Senast uppdaterad: 2019-05-06 19.06

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram