Öckerö Bostadsbolag AB

Ny familjecentral tar form

Nu har arbetet med att bygga om hörsalen med kringytor till familjecentral påbörjats. Detta innebär att totalentreprenören Erlandsson Bygg AB påbörjar etablering i området.

Familjecentralen kommer inhysa öppen förskola, personal från socialtjänsten samt verksamhet som bedrivs av mödra- och barnhälsovården i kommunen. Ombyggnationen påbörjas under augusti och verksamheten planeras att öppnas i februari.

Totalentreprenör är Erlandsson Bygg AB vilka kommer att påbörja etablering i området kring biblioteket samt på gamla tomten för Ankaret. Arkitekter under förstudien var Kaka arkitekter.

Senast uppdaterad: 2018-12-17 11.17

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram